Terapia psychodynamiczna a zaburzenia odżywiania.

Choć istnieje wiele metod terapii, które można z powodzeniem stosować w leczeniu zaburzeń odżywiania, zazwyczaj szpitale i różne ośrodki proponują którąś z następujących: poznawczo-behawioralną, systemową i psychodynamiczną. Pierwsze dwie już omówiliśmy, dlatego dziś na warsztat weźmiemy tę ostatnią. Jak przebiega, jaka jest jej skuteczność i jakie stoją za nią idee?

TEKST ALEKSANDRA FRYDRYSIAK

Jak rozumiana jest anoreksja?

W nurcie psychodynamicznym wierzy się, że zaabsorbowanie masą ciała i jedzeniem może być przejawem podstawowych zaburzeń w koncepcji Ja chorych. Anoreksji przypisuje się leżące u jej podłoża poczucie bezwartościowości, bezsilności i nieskuteczności. Może to być wynik zaburzonej relacji między matką a niemowlęciem, które wychowuje ona zgodnie z własnymi potrzebami, a nie dziecka. Anoreksja stanowi później próbę zyskania podziwu i potwierdzenia własnej wartości.

Poprzez objawy próbuje uzyskać status kogoś wyjątkowego, umocnić swoje prawdziwe „Ja” i jednocześnie porzucić to fałszywe, kształtowane przez oczekiwania rodziców. Stanowi to także obronę przed własnymi potrzebami, które są widziane jako chciwość i pożądanie oraz próbę radzenia sobie z niechcianymi emocjami poprzez przerzucenie ich na innych. Jest to również widziane jako rozpaczliwe wołanie o pomoc i prośba o zwrócenie uwagi rodziców, którzy pozostają zaabsorbowani sobą.

Relacja z rodzicami

Innym często zauważanym schematem jest relacja anorektycznej córki z ojcem, który okazuje ciepło i troskę w sposób powierzchowny. Zazwyczaj odmawia ich w momentach, kiedy rzeczywiście są córce potrzebne. Można także zauważyć, że oboje rodzice przeżywający problemy we własnej relacji, szukają wsparcia emocjonalnego u własnego dziecka. Traktują córkę jako obiekt, którego można użyć do odzwierciedlenia i potwierdzenia własnej wartości, jednocześnie odmawiając jej poczucia autonomii.

Rola objawów

Dziecko staje się pozbawione nadziei, że ktoś może być na tyle bezinteresowny, by porzucić zaabsorbowanie własnymi potrzebami, zaspokoić jego potrzebę ukojenia i potwierdzenia. Poprzez objawy próbuje uzyskać status kogoś wyjątkowego, umocnić swoje prawdziwe „Ja” i jednocześnie porzucić to fałszywe, kształtowane przez oczekiwania rodziców. Stanowi to także obronę przed własnymi potrzebami, które są widziane jako chciwość i pożądanie. A także próbę radzenia sobie z niechcianymi emocjami poprzez przerzucenie ich na innych. Jest to również widziane jako rozpaczliwe wołanie o pomoc i prośba o zwrócenie uwagi rodziców, którzy pozostają zaabsorbowani sobą.

Jak rozumiana jest bulimia?

W przypadku bulimii uważa się, że przyjmowanie jedzenia stanowi wyraz pragnienia zespolenia z matką. Późniejsze pozbywanie się go z organizmu to próba oddzielenia się od niej i zyskania autonomii. W rodzinach bulimicznych można także dostrzec wzorzec, według którego rodzice projektują niepożądane cechy na dziecko, niejako „magazynując” w nim wszystko, co uważane jest przez nich za złe.

Dwutorowe leczenie

Leczenie zaburzeń odżywiania z użyciem tego paradygmatu polega na działaniu dwutorowym, tj. łączeniu długotrwałej indywidualnej dynamicznej terapii z innymi terapiami lub metodami mającymi sprawić, że pacjentka zacznie jeść i przybierać na wadze. Psychoterapia dynamiczna skupia się głównie na rozwiązaniu problemu podstawowych zaburzeń Ja. Może trwać wiele lat i być okupiona znacznym wysiłkiem. W trakcie jej trwania mogą być zalecane także okresy hospitalizacji. Dobra jest więc dla osób, które uważają, że ich zaburzenia są przejawem głębszych problemów i nie chcą skupiać swojego leczenia wyłącznie na obserwowalnych objawach, tak jak to się dzieje, np. w przypadku terapii behawioralnej.

Dobre uzupełnienie

Terapia psychodynamiczna stanowi dobre uzupełnienie innych metod – kiedy inne systemy skupiają się na krótkoterminowym przyniesieniu szybkiej ulgi. Terapia natomiast powoli oddziałuje na głębokie, nierozwiązane problemy z własną tożsamością, potrzebami czy relacjami z innymi, które mogą leżeć u podłoża zaburzenia odżywiania lub wpływać na jego nawracanie. Część pacjentek bulimicznych może cierpieć dodatkowo na zaburzenia osobowości z pogranicza i w tym wypadku odniesie znaczną korzyść z tej formy długoterminowej terapii.

Skuteczność leczenia

Jeśli chodzi o skuteczność leczenia psychodynamicznego, doniesienia z badań wciąż są skąpe w dziedzinie zaburzeń odżywiania, przez co nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków. Ponieważ oddziaływania terapeutyczne w psychoterapii psychodynamicznej nie skupiają się wyłącznie na „tu i teraz”, można przewidywać, że najlepiej zadziała u ludzi, u których zaburzenia jedzenia wynikają z trudnej przeszłości wymagającej przepracowania, np. w przypadku kobiet, u których zaburzenie jest skutkiem molestowania w dzieciństwie.

Terapia może pomóc w zniesieniu objawów poprzez oddziaływanie na leżące u ich podłoża problemy. Dlatego zalecana jest raczej osobom, które mimo objawów nie są w stanie zagrożenia życia i są w stanie zaangażować się w tak długofalową terapię. Jednak Fairburn i in. donoszą że krótkoterminowa terapia psychodynamiczna jest równie efektywna, co terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu specyficznych symptomów bulimicznych, jak np. wywoływanie wymiotów. Na potwierdzenie tych wniosków wymagane są jednak badania skupiające się na długoterminowych oddziaływaniach.

Terapia psychodynamiczna stanowi dobre uzupełnienie innych metod – kiedy inne systemy skupiają się na krótkoterminowym przyniesieniu szybkiej ulgi, ona powoli oddziałuje na głębokie, nierozwiązane problemy z własną tożsamością, potrzebami czy relacjami z innymi, które mogą leżeć u podłoża zaburzenia odżywiania lub wpływać na jego nawracanie.

Kiedy nie pomaga?

Terapia będzie mniej skuteczna u osób, których zaburzenia wynikają z patologicznego funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Tutaj lepiej sprawdzi się paradygmat systemowy. Także u chorych, którzy potrzebują szybkiego zniesienia przykrych objawów, by móc pracować nad leżącymi u ich podłoża mechanizmami, lepsze będą metody behawioralne. Niektórzy chorzy na zaburzenia odżywiania potrzebują interpersonalnego „wstrząśnięcia” i relacji pełnej dramatyzmu, która zaowocuje czymś nowym w ich życiu. Tacy pacjenci mogą się poczuć zawiedzeni, korzystając z „czystej” psychoterapii psychodynamicznej. W tej terapii terapeuta jest jedynie uproszczonym lustrem dla pacjenta i nie wnosi nowego materiału na sesje, a relacja choć silna, jest mocno analityczna i ma jasne granice.

Jaki jest terapeuta psychodynamiczny?

Terapeuta psychodynamiczny unika zbyt częstych interpretacji i dawania rad, a duża część sesji skupia się na empatycznym i uważnym słuchaniu tego, co pacjent ma do przekazania. Pełni on bardziej rolę obserwatora niż dyrektywnego przewodnika. Dla niektórych może być frustrujące. Pocieszające jest to, że dobry terapeuta nawet w ramach teorii potrafi zachować elastyczność i dostosować się do indywidualnych pacjentów i ich potrzeb.

Należy pamiętać, że każda terapia jest lepsza niż jej brak. Nawet jeśli leczenie psychologiczne nie doprowadzi do wyleczenia za pierwszym podejściem, często pozwala polepszyć jakość życia i zmniejszyć objawy. Żadne badania dotyczące skuteczności nie są w stanie powiedzieć, czy dany typ terapii sprawdzi się akurat u nas. Każdy z nas jest wielką indywidualnością i każdy musi przejść ciężką drogę prób i błędów, by uzyskać zamierzony efekt.


Źródła:
1. Ogden, J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. Gabbard, G. (2015). Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3. Johnson, C. (Ed.). (1991). Psychodynamic treatment of anorexia nervosa and bulimia. Guilford Press.
4. Leichsenring, F., Hiller, W., Weissberg, M., & Leibing, E. (2006). Cognitive-behavioral therapy and psychodynamic psychotherapy: techniques, efficacy, and indications. American Journal of Psychotherapy60(3), 233.
5. Bachar, E., Latzer, Y., Kreitler, S., & Berry, E. M. (1999). Empirical comparison of two psychological therapies: Self psychology and cognitive orientation in the treatment of anorexia and bulimia. The Journal of psychotherapy practice and research8(2), 115.

Udostępnij:

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!