Monika Piotrowska

Prezes Fundacji, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, specjalistka terapii uzależnień

Monika Piotrowska

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Monika Piotrowska. Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym oraz certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień (nr 1881). Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywałam we wrocławskich centrach psychoterapii, ośrodkach stacjonarnych leczenia uzależnień (CPP, Ośrodek Przebudzenie), na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży. Ważną częścią mojego doświadczenia zawodowego jest praca na oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych jako psychoterapeuta uzależnień w NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej Karan. Prowadziłam tam psychoterapię indywidualna i grupową.

Jestem prezeską Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania (OCZO). Ponadto, na co dzień zajmuję się kilkoma obszarami działania. Po pierwsze i najcenniejsze pracuję psychoterapeutycznie z pacjentami, której celem jest wsparcie ich w wyzdrowieniu z zaburzeń odżywiania. Po drugie, prowadzę szkolenia dla specjalistów i studentów ucząc ich, jak pracować z pacjentami chorującymi na zaburzenia odżywiania. Dodatkowo zawodowo jestem związana z Centrum Harmonii.

Pracuję z młodzieżą od 14 roku życia, rodzicami i osobami dorosłymi. Prowadzę w OCZO konsultacje psychologiczne, spotkania dla rodziców i psychoterapię indywidualną. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne, terapii schematu, ACT (terapii akceptacji i zaangażowania) oraz mindfulness.

Co więcej, swoją pracę poddaję regularnej superwizji w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Najważniejsze szkolenia

  • 4-letnie szkolenie podyplomowe psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym uzupełnione o szkolenie terapii schematów w Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie
  • Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (certyfikat nr 1881)
  • ACT dla nastolatków z zaburzeniami odżywiania. Szkolenie prowadzone przez Sheri Turell (organizator Uczę się ACT)
  • Rozumienie i terapia samouszkodzeń. Szkolenie prowadzone przez Barent Walsh (organizator Uczę się ACT)
  • Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu
  • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (pierwszy i drugi stopień),
  • Kurs terapii dialektyczno-behawioralnej (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno Behawioralnej)

Jak pracuję z pacjentami?

W swojej pracy terapeutycznej najważniejsza jest dla mnie współpraca z pacjentem. To własnie ona i relacja, którą tworzymy jest dla mnie fundamentem zmiany i skuteczności narzędzi oraz oferowania pomocy osobom chorującym na zaburzenia odżywiania. Planując proces psychoterapii biorę pod uwagę szerokie spektrum zjawisk biologicznych, psychologicznych, społecznych i ich współwystępowania, dlatego, że takie podejście pomaga mi stworzyć indywidualnie dopasowany do pacjenta plan terapii. Ponadto, ważne w pracy z drugim człowiekem jest dla mnie działanie w zgodzie z jego potrzebami i w kierunku jego wartości by mógł rozwijać satysfakcjonujące życie.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!