Marta Kunicka

psychoterapeutka poznawczo behawioralna

Wykształcenie i doświadczenie

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo behawioralny w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, które współpracuje z Oxford Cognitive Therapy Centre. Szkolenie jest zgodne ze standardami wyznaczonymi przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dotyczącym uzyskiwania specjalizacji w psychoterapii. Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Schematu. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Ukończyłam psychologię (specjalność kliniczna) oraz podyplomowe studia na kierunku psychodietetyka na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na oddziale zamkniętym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2018 r. pracuję w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu na oddziale dla dorosłych.

Od czterech lat związana jestem z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania gdzie umiejętności pracy z pacjentem rozwijałam podczas trzech edycji programu pomocowego dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania – „Rozwiązania Istnieją”. W ramach ogólnopolskiego projektu „Tu nie chodzi o jedzenie” prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkolenia z „Profilaktyki i wczesnej interwencji w zaburzeniach odżywiania u młodzieży” dla nauczycieli i pedagogów.

Prowadzę szkolenia z obszaru psychodietetyki i psychologii zdrowia dla specjalistów w ramach “Studium leczenia zaburzeń odżywiania”, stażystów w projekcie “Staż w OCZO” oraz w ramach edukacji żywieniowej dla młodzieży szkolnej. Jestem pomysłodawczynią Projektu „Równowaga” skierowanego do pacjentów zmagających się z nadwagą i otyłością.

Swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe stale rozwijam uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii, psychoterapii poznawczo-behawioralnej i jej trzeciej fali oraz psychodietetyki.

 

 

Najważniejsze szkolenia

  • Certyfikat ukończenia szkolenia “Racjonalna terapia zachowań” RTZ I – “Abc twoich emocji” – Pracownia RTZ, Warszawa, marzec 2018
  • Certyfikat ukończenia szkolenia “Racjonalna terapia zachowań” RTZ II warsztaty doskonalące – Pracownia RTZ, Warszawa, listopad 2018
  • Certyfikat ukończenia szkolenia “Terapia dialektyczno-behawioralna w zaburzeniach odżywiania (DBT-ED) – Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Kraków, 2019
  • Certyfikat ukończenia I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rowiązaniach, LETSR, 2021
  • Certyficate of Completion: 12 h Schema Therapy for the narcissistic personality disorder, International Society of Schema Therapy, 2021

Jak pracuję z pacjentami?

Moja praca jest dla mnie unikalną możliwością spełnienia się na różnych płaszczyznach. Pomoc ludziom od zawsze stanowiła naturalną potrzebę mojej osobowości, a bycie towarzyszem pacjenta w podróży do zakamarków jego duszy to dla mnie zaszczyt. Każdego pacjenta traktuję jak indywidualną jednostkę, starając się pomóc mu wydobyć jego zasoby i tym samym przezwyciężyć trudności z jakimi się zmaga. W czasie terapii wraz z pacjentem budujemy bezpieczną, wpierającą, życzliwą relację terapeutyczną opartą na wzajemnym szacunku i empatii. Wszystko to pozwala mi pomagać z profesjonalizmem i pełną akceptacją dla drugiego człowieka.

 

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!