Małgorzata Kwiecień

psychoterapeutka poznawczo behawioralna

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Małgorzata Kwiecień. Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, ukończyłam całościowe, 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Studia psychologiczne ukończyłam na Wydziale Psychologii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie, ze specjalnością w seksuologii klinicznej i sądowej. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Centrum Odwykowym w Warszawie, gdzie prowadziłam terapię grupową oraz indywidualną dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz hazardu. Obecnie pracuję jako psycholog na Oddziałach Położniczo-Ginekologicznym, Dziecięcym oraz Noworodkowym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, gdzie wspieram świeżo upieczone mamy w początkach drogi rodzicielskiej, jak też w sytuacjach pojawienia się trudności w okresie ciąży oraz połogu. Na co dzień prowadzę też psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych w Centrum Psyche w Skierniewicach.  

Specjalizuję się w pomocy w sytuacjach, gdy pojawiają się trudności w adaptacji do zmian zachodzących na przestrzeni życia. Zajmuję się wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią osób zgłaszających różnorodne trudności psychiczne, jak zaburzenia odżywiania, zaburzenia depresyjne, lękowe oraz adaptacyjne.

 

Najważniejsze szkolenia

  • Studia podyplomowe 4-letnie szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej
  • Studia podyplomowe szkolenie w zakresie terapii schematów
  • Roczne Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania 

Jak pracuję z pacjentami?

W pracy terapeutycznej wyznaję zasadę, że to pacjent jest ekspertem od swojej osoby. Wierzę, że każdy ma wewnętrzny potencjał do zmian. Celem psychoterapii zaś jest poprawa jakości życia i zdobycie kompetencji do tego, by jak najpełniej wykorzystywać swoje możliwości i zasoby. Darzę ogromnym szacunkiem każdego człowieka jako wyjątkową indywidualność.

Moim zadaniem jest towarzyszenie w procesie zmian, w relacji opartej na wzajemnym szacunku, uważności oraz empatii. W pracy wykorzystuję techniki zarówno z nurtu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, jak też mindfulness oraz trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zawodowo interesuję się zagadnieniami dotyczącym psychoterapii okołoporodowej, w  wolnych chwilach czytam kryminały oraz thrillery psychologiczne, uwielbiam słuchać muzyki,  która towarzyszy mi na każdym kroku.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!