Kornelia Lewandowska

Psychoterapeutka Gestalt, uzależnień

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Kornelia Lewandowska, z wykształcenia i zamiłowania jestem psychologiem. Jestem również specjalistką psychoterapii uzależnień oraz kształcę się jako psychoterapeuta w Integralnym Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach świadczących pomoc psychologiczną, szpitalu,  poradniach leczenia uzależnień i współuzależnień, pracując z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, uzależnionymi od zachowań oraz członkami ich rodzin.

Wierzę, że każdy człowiek ma wiele zasobów, by zmienić to co niesatysfakcjonujące. Jest niepowtarzalną całością, a swój potencjał może urzeczywistnić na każdym etapie życia. W mojej pracy wspieram klientów w procesach związanych z osobistym rozwojem, stawaniem się w pełni sobą i osiąganiem równowagi w życiu. Prowadzę psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi. Prowadzę w OCZO konsultacje oraz psychoterapię indywidualną. W pracy psychoterapeutycznej opieram się na założeniach integracyjnych, psychoterapia gestalt traktująca człowieka jako całość jest bardzo bliska mojemu sercu.

Najważniejsze szkolenia

  • Studium Psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie
  • Kurs z psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii
  • Szkoła psychoterapii w Integralnym instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie
  • Ukończyłam dwa lata szkolenia psychoterapii w nurcie ericksonowskim w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu

Jak pracuję z pacjentami?

Nawiązanie relacji z drugim człowiekiem było i jest dla mnie wartością nadrzędną, dlatego też w psychoterapii tak ważna jest dla mnie dobrze zbudowana relacja terapeutyczna, w której klienci czują się bezpiecznie i komfortowo. Pomagam zdiagnozować i zrozumieć przyczyny złego samopoczucia i problemów. Wspólnie z pacjentem szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego dotychczasowe sposoby funkcjonowania stają się źródłem cierpienia oraz wspólnie z klientem zastanawiamy się jak wprowadzić możliwe do osiągnięcia przez zmiany, które pomogą mu lepiej funkcjonować na co dzień, radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozumieć własne reakcje i zachowania. Zapraszam osoby zmagające się z trudnościami z funkcjonowaniu, traumą, depresją, niską samooceną, stanami lekowymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!