Kamila Proskurnicka

psychoterapeutka poznawczo behawioralna

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Kamila Proskurnicka. Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat nr 1036), członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiadam Certyfikat Europejski EABCT. Pracuję w języku polskim i angielskim. Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, podyplomowe studia z zakresu Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz podyplomowe studia Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Brałam udział w licznych kursach i szkoleniach. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie na oddziale dziennym psychiatrycznym w NZOZ Animus w Gdyni Orłowie, w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, w Stowarzyszeniu MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku oraz w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Sportowymi w Sopocie. Posiadam doświadczenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej. Zajmuję się poradnictwem oraz wsparciem psychologicznym. Specjalizuję się w diagnozie trudności rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych. W pracy z młodymi sportowcami oraz ich trenerami rozwijam wiedzę z zakresu psychologii sportu i psychodietetyki. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Najważniejsze szkolenia

  • “Emocje na talerzu. Zaburzenia odżywiania u dzieci młodzieży” – Fundacja Wspierania Rodzin Przystań, Narodowy Fundusz Zdrowia.
  • “Doskonalenie kompetencji diagnostyczno – interwencyjnych w celu zapobiegania zamachom samobójczym młodzieży szkolnej” – Stowarzyszenie “Wsparcie i pomoc” Wojewoda Pomorski. 
  • “Kurs pedagogiczny dla psychologów” – Uniwersytet SWPS Sopot

Jak pracuję z pacjentami?

Pracuję w nurcie poznawczo – behawioralnym, gdyż uważam go za niezwykle skuteczny w pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania. Do każdego Pacjenta podchodzę jednak bardzo indywidualnie, gdyż zaburzenia odżywiania mają różne tło i wiążą się z odmiennymi nieprzyjemnymi objawami. Wykorzystuje, w zależności od zgłaszanych trudności, elementy terapii schematów, DBT, ACT oraz mindfulness. Pomagam Pacjentowi budować satysfakcjonujące relacje interpersonalne oraz adekwatną samoocenę. Skupiam się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami oraz na redukcji napięcia. Terapia opiera się na szczegółowych, indywidualnych celach pacjenta adekwatnych do jego możliwości oraz potencjału, tworzeniu i utrwalaniu zdrowych nawyków i rutyny dnia, przefomułowywaniu nieadekwatnych przekonań na temat siebie, ludzi i przyszłości. Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna, pełna wzajemnego szacunku, tolerancji i zaangażowania. Istotne jest dla mnie, by Pacjent czuł się w trakcie sesji wysłuchany, zrozumiany i zaopiekowany. Wykorzystuje bogaty warsztat pracy, w tym techniki projekcyjne, wyobrażeniowe, pracę na metaforze, psychoedukację. Bazuję głównie na dwunastoletnim doświadczeniu zawodowym w pracy z Pacjentami oraz z ich rodzinami, co daje mi możliwość szerokiej pomocy i wsparcia dla osób pozostających w kryzysie. 

 

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!