Marzena Jankowicz

pedagożka, psychoterapeutka

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Marzena Jankowicz. Jestem pedagogiem, pedagogiem specjalnym, Specjalistą psychoterapii uzależnień. Doświadczenie w pracy z uzależnieniami zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku Rehabilitacji dla osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych. Następnie pracowałam jako Specjalista psychoterapii w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Kielcach. Obecnie pracuję z pacjentami z depresją, doświadczających lęków, z zaburzeniami odżywiania. 

Najważniejsze szkolenia

  • Ukończyłam studia z zakresu Pedagogiki. Licencjat zdobyłam na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, magistra na kierunku Resocjalizacja z elementami doradztwa zawodowego i personalnego.
  • Zdobyłam certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień SP/1807/2021.
  • Praktyk Dialogu Motywacyjnego.
  • Studia podyplomowe z zakresu Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i Interwencja Kryzysowa, Oligofrenopedagogika
  • Studia podyplomowe kwalifikacyjne z zakresu Diagnoza, terapia i edukacja dzieci ze Spectrum Autyzmu i Zespołu Aspergera, Przygotowanie pedagogiczne.
  • Ukończyłam III stopniowe szkolenie z zakresu SAZ realizowany przez IWRD- Gdańsk.
  • Ukończyłam szkolenie stosowania narzędzia diagnostycznego VB-MAPP.
  • Obecnie realizuje szkolenia Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży- szkolenie z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. 

Jak pracuję z pacjentami?

W swojej pracy terapeutycznej dopasowuję pomoc do pacjenta, pracuję integracyjne w celu jak najskuteczniejszej pomocy pacjentowi. Najważniejsza jest dla mnie relacja z pacjentem, bez której pomoc oraz towarzyszenie pacjentowi wydaje się z mojego punktu widzenia niemożliwa. 

 

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!