dr n. społ. Alina Stechnij

pedagożka, terapeutka pedagogiczna, socjoterapeutka, psychoterapeutka Gestalt

Wykształcenie i doświadczenie

Jestem psychoterapeutką w trakcie certyfikacji. Pracuję w podejściu integratywnym oraz w nurcie terapii Gestalt. Staram się posługiwać różnorodnym repertuarem metod i form pracy, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi doświadczającymi trudności w relacjach, kryzysów w życiu rodzinnym lub zawodowym, kryzysów emocjonalnych oraz problemów z samooceną.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako pedagog w szkole, udzielając wsparcia uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. W ramach pracy w szkołach prowadzę zajęcia kształcące kompetencje emocjonalno-społeczne, terapię zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży podczas indywidualnych spotkań oraz trening umiejętności społecznych. W zakres mojej pracy terapeutycznej wchodzą również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne oraz trening Biofeedbeck. Prowadzę konsultacje indywidualne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz psychoedukację.

Najważniejsze szkolenia

  • Studia doktoranckie / Dolnośląska Szkoła Wyższa,
  • Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami / Uniwersytet Wrocławski,
  • Podyplomowe Studium Socjoterapii / Dolnośląska Szkoła Wyższa, 
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej / Ośrodek Doradztwa Metodyczno–Programowego, 
  • Szkoła Psychoterapii Gestalt / Ośrodek Edukacji Psychologicznej,
  • Całościowy kurs psychoterapii akredytowany przez PTP w nurcie systemowo-ericksonowskim / Wrocławski Instytut Psychoterapii (w trakcie szkolenia)

Jak pracuję z pacjentami?

Bliskie jest mi holistyczne patrzenie na człowieka. W pracy z drugim człowiekiem najcenniejsze jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa i wrażliwość. Wierzę, że relacja terapeutyczna może uzdrawiać, przywracać równowagę życiową, wiarę w siebie i poczucie sprawstwa.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi doświadczającymi trudności w relacjach, kryzysów w życiu rodzinnym lub zawodowym, kryzysów emocjonalnych oraz problemów z poczuciem własnej wartości i samooceną. 

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!