Anna Gussmann-Łepek  

psychoterapeutka, psychodietetyczka

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Anna Gussmann-Łepek. Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe: Psychodietetyka na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu oraz Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Odbyłam również staż szkoleniowy – Psychodietetyka w praktyce zorganizowanym przez Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w Sopocie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozpoznawania przyczyn problemów emocjonalnych, udzielania wsparcia psychologicznego w trudnych sytuacjach życiowych oraz pomocy psychodietetycznej w problemach żywieniowych. Pracuję z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi.

 

Najważniejsze szkolenia

Najważniejsze szkolenia:

„Emocje na talerzu: zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży”- konferencja- Fundacja Wspierania Rodzin Przystań

„Psychika a dietetyka”-ogólnopolska konferencja

„Dialog motywujący-skuteczne wsparcie w procesie zmiany-poziom zaawansowany”-seminarium warsztatowe-Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

„Jak pracować z młodymi osobami z problemem otyłości? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów”-szkolenie-Centrum Terapii DIALOG

„Praktykuj z OCZO”-cykl warsztatów

„Terapia dietetyczna osób chorujących na anorexia nervosa. Doświadczenia z gabinetu” –szkolenie-OCZO

„Dostosuj strategię do pacjenta”-szkolenie- Instytut Psychodietetyki

 

Jak pracuję z pacjentami?

Do każdego człowieka podchodzę z zaciekawieniem oraz życzliwością. Koncentruję się na jego mocnych stronach. Towarzyszę w procesie zmiany. Nie narzucam gotowych rozwiązań, pozwalam pacjentowi na samodzielne podejmowanie decyzji służące osiągnięciu założonego celu. W pracy przede wszystkim wykorzystuję techniki terapii poznawczo-behawioralnej oraz dialog motywujący. Stale aktualizuję wiedzę i doskonalę warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!