>

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

CIESZYMY SIĘ, ŻE ZDECYDOWAŁEŚ SIĘ ODWIEDZIĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
Musisz wiedzieć, że traktujemy Ciebie i Twoje dane osobowe poważnie i podejmujemy wszelkie działania niezbędne do ich ochrony z należytą starannością. Dlatego też poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na naszej stronie internetowej.
Mając na uwadze szeroko rozumiane bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, informujemy, że jako Administrator wypełniamy wszelkie obowiązki, które swą podstawę znajdują w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

ADMINISTRATOR
1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu(50-369), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 46 lok. 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerze KRS: 0000729552, NIP: 8992844359 REGON: 380075704, Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

2.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: info@centrumzaburzenodzywiania.pl.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
1.Twoje dane osobowe mogą być przez Nas przetwarzana w celach wskazanych poniżej, w następujących celach:

 • komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej – podając swój adres mail poprzez wysłanie do Nas wiadomości mailowej, dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie niniejszego adresu oraz danych osobowych znajdujących się w treści twojej wiadomości mailowej. Podstawą przetwarza Twoich danych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • nawiązania kontaktu za pomocą formularza kontaktowego– podając dane osobowe w formularzu kontaktowym, wyrażasz zgodę na przetwarzanie niniejszych danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • wykorzystywanie plików cookies na stronie – twoje dane są w tym zakresie przetwarzane na podstawie twojej zgody, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • zarządzanie stroną internetową oraz stronami/grupami w mediach społecznościowych, np. na Facebooku – podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz Twojej zgoda, np. celem dołączenia do grupy na Facebooku, postawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • wysyłanie newslettera – podstawą przetwarzania danych jest wówczas Twoja zgoda, wyrażona w chwili zapisywania się do newslettera, czyli art. 6 ust. 1 list a RODO;
 • księgowości – przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawiania faktur VAT oraz innych dokumentów raportujących sprzedaż/ świadczenie usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • umawianie wizyt konsultacji lub konsultacji on-line oraz przeprowadzenie konsultacji on-line – przetwarzanie Twoich danych odbywa się w związku z wykonywaniem umowy zawieranej z Administratorem wobec świadczenia przez Administratora na Twoją rzecz usług konsultacji lub konultacji on-line, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 • realizacji reklamacji lub odstąpienia od umowy – dane przekazywane przez Ciebie w związku z realizacją reklamacji lub odstąpienia od umowy, przetwarzane są w celu realizacji niniejszych procedur, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, jak również w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a więc w tym zakresie przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przesyłania bezpłatnych ebooków – wyrażając chęć pobrania bezpłatnych ebooków i podania w związku z tym Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

ZNAJ SWOJE PRAWA
W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych – możesz pytać nas jako Administratora o to czy np. przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie to są dane. Swoje obowiązki powinniśmy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca;
 • Prawo do sprostowania twoich danych osobowych – zawsze możesz wnosić o sprostowanie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych– zawsze możesz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, czyli wnosić, żebyśmy jako Administrator usunęli Twoje dane osobowe i poinformowania podmioty, którym dane zostały przekazane, o ich usunięciu;
 • prawo do przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);
 • prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem –
 • prawo do wniesienia skargi – co oznacza, że jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Powyższe prawa są nieograniczone czasowo i w każdym momencie możesz z nich skorzystać.

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
1.Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

2.Podejmujemy szereg działań i dbamy o to, żeby podmioty współpracujące z nami chroniły Twoje prawa z należytą starannością.

3.Musimy poinformować się, że w związku z korzystaniem z usług Facebooka oraz Google Twoje dane osobowe przekazywane są poza Unię Europejską, tj. do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Podmioty te jednak dostosowały swoje działania do obowiązującego ustawodawstwa europejskiego i chronią Twoje dane osobowe na odpowiednim, europejskim poziomie.

4.Podmiotami, z którymi współpracujemy (mającymi swoją siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym) i którym przekazywane są Twoje dane osobowe są podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe oraz prawne. Ponadto Twoje dane osobowe przekazywane są następującym podmiotom:

 • Przelewy 24 – PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS nr: 0000347935 – za pomocą ich platformy możliwe jest dokonywanie płatności za świadczone przez nas usługi;
 • Mailerite UAB „Mailerite” z siedzibą w Wilnie (Litwa) – w celu wysyłania do Was wiadomości mailowych wraz z newsletterami;
 • Youtube by GOOGLE LLC – w związku z umieszczaniem materiałów audiowizualnych na naszych stornach;
 • VIMEO Inc. – za pomocą ich narzędzi osadzane zostają materiały audiowizualne na naszych stronach.

PLIKI COOKIES
1.Nasza strona internetowa używa plików cookies.

2.Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlana zostaje informacja o wykorzystywanych pikach cookies. Brak dokonywania zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na ich używanie.

3.Musisz wiedzieć, że pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, które zapisują się na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając naszą stronę internetową.

4.Pliki te mogą być odczytywane zarówno przeze Nas celem zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej, jak i przez podmioty, z których systemów korzystamy.

5.Zawsze masz możliwość zmiany ustawień cookies oraz ich usunięcia.

6.Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące: Facebbok, LinkedIn, Youtube, Vimeo;

7.Korzystamy również z narzędzi marketingowych, tj. Facebook Pixel.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I MATERIAŁY VIDEO
1.Nasza storna internetowa zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Youtube. Poprzez wtyczkę możesz od razu połączyć się z naszym profilem na niniejszych serwisach. Serwisy mogą uzyskać wtenczas informacje, że odwiedzasz stronę z określonego adresu IP.

2.Jeżeli odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowany na swoich profilach w mediach społecznościowych – Twoja wizyta zostanie zarejestrowana w naszych serwisach społecznościowych.

3.Korzystamy także z narzędzia analitycznego jakim jest PIKSEL FACEBOOK. Jest to podyktowane naszym uzasadnionym interesem w zakresie marketingu świadczonych przez nas usług i prowadzonej działalności.

4.Zgromadzone za pomocą PIKSL FACEBOOK informacje są przekazywane do serwisów Facebooka w Stanach Zjednoczonych. Facebook Inc. Zapewnia odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych.

5.Umieszczane na stronie materiały audiowizualne pochodzą z serwisów YouTube oraz Vimeo. W związku z tym wykorzystywane są pliki cookies Google LLC oraz Vimeo Inc. Pliki cookies są generowane automatyczne przy otwarciu materiałów.

6.Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe – nie odtwarzaj materiału.

KLAUZULE INFORMACYJNE

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane także RODO – informujemy, że:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu(50-369), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 46 lok. 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerze KRS: 0000729552, NIP: 8992844359 REGON: 380075704, Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

2.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: info@centrumzaburzenodzywiania.pl.

3.Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach zmierzających do zawarcia umowy z zainteresowany Usługobiorcami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz celach statystycznych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, udostępniania darmowych materiałów oraz wysyłki newslettera, na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, jak również celem prowadzenia profilu w portalu społecznościowym Facebook na podstawie Twojej zgody oraz na podstawie prawienie uzasadnionego naszego interesu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

4.Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne oraz usługi księgowe.

5.Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń z uwagi na zawartą przez nas umowę, jednak nie dłużej niż 6 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub uległa rozwiązaniu. W innym przypadku, dane będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody. W przypadku danych gromadzonych przez Facebook, dane będą przetwarzane przez okres określony w regulaminie Facebooka.

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Masz również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7.Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się z Administratorem.

9.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu(50-369), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 46 lok. 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerze KRS: 0000729552, NIP: 8992844359 REGON: 380075704, Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

2.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: info@centrumzaburzenodzywiania.pl.

3.Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem,
w związku ze złożonym w formularzu zapytaniem, na podstawie Twojej zgody, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i księgowe.

5,Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zadane przez Ciebie za pomocą formularza zapytanie, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na złożone zapytania.

9.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane także RODO – informujemy, że:

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu(50-369), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 46 lok. 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerze KRS: 0000729552, NIP: 8992844359 REGON: 380075704, Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

2.Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: info@centrumzaburzenodzywiania.pl.

3.Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności Administratora. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4.Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty wspierające Administratora
w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne oraz usługi księgowe.

5.Twoje dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji bieżącego kontaktu drogą elektroniczną, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Masz również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7.Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się
z Administratorem.

9.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTAKTU TELEFONICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane także RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu(50-369), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej nr 46 lok. 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerze KRS: 0000729552, NIP: 8992844359 REGON: 380075704, Sąd właściwy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: info@centrumzaburzenodzywiania.pl.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu zapewnienia kontaktu z Administratorem. Przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty wspierające Administratora w prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i księgowe.

5. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do kontaktu z Administratorem, jednak nie dłużej niż do cofnięcia przez Ciebie zgody.

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci: prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo do wycofania – w dowolnym momencie – wyrażonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla skutecznego kontaktowania się z Administratorem.

9.Twoje dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych, jednak Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

NA ZAKOŃCZENIE
Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści umieszczonych na naszej stronie internetowej.
Każdy użytkownik naszej strony internetowej zobowiązany jest do korzystania z niej zgody z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych innych jej użytkowników.

DATA PUBLIKACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ: 13.08.2022

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!