Monika Piotrowska

Psychoterapeuta

Psycholog, specjalista terapii rodzin oraz certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr 1881).Psychoterapeuta poznawczo behawioralny w trakcie czteroletniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie, które współpracuje z Oxford Cognitive Therapy Centre. Szkolenie jest zgodne ze standardami wyznaczonymi przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) oraz spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dotyczącym uzyskiwania specjalizacji w psychoterapii.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobyła realizując, w współpracy z lokalnymi spółdzielniami socjalnymi, szkolenia i warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe i rozwijające umiejętności miękkie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ofiar przemocy domowej, prowadząc warsztaty dla osadzonych w jednym z wrocławskich zakładów karnych, jak i realizując w ramach stażu na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu warsztaty dla pacjentów i spotkania socjoterapeutyczne. Pomysłodawczyni projektu Siła Kobiecości.

Terapeuta pracujący na Oddziale Dziennym terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN we Wrocławiu. Od 5 lat związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, w którym oprócz pracy z dorosłymi, niepełnoletnimi pacjentami i ich rodzinami, a także prócz prowadzenia grupy psychoterapeutycznej prowadzi niezliczoną ilość warsztatów i szkoleń. Od roku w ramach projektów Follow Yourself i Laboratorium Inspiracji podczas comiesięcznych spotkań warsztatowych inspiruje, uświadamia, wspiera i towarzyszy młodym ludziom, uczniom wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych w poznawaniu siebie i rozwoju swojego potencjału.

Jej uwaga koncentruje się ponadto wokół działań profilaktycznych współtworząc ogólnopolski projekt Tu Nie Chodzi o Jedzenie.
W swojej pracy kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy. Szkolenia i warsztaty planuje tak by, w jaki największym stopniu aktywizować uczestników. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i zachęca innych do tego. Praca w grupach, z wykorzystaniem case study, odgrywanie scen, wcielanie się w rolę pacjenta to zaledwie przedsmak tego, co wydarza się podczas prowadzonych przez nią szkoleń.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!