Hipoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania.

Hipoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania lub  „uproszczona terapia końmi” (or Equine Facilitated Learning (EFL) ) jest formą psychoterapii, w której konie są wykorzystywane jako swego rodzaju narzędzia do rozwoju samoświadomości przy równoczesnym  wspomaganiu rozwoju emocjonalnego.

Hipoterapia jest formą wykorzystywania zwierząt (w tym wypadku koni) w aspekcie zdrowia psychicznego, potwierdzającą więź między zwierzętami a ludźmi, dającą okazję do emocjonalnego uzdrowienia, które może wystąpić, gdy związek emocjonalny jest inicjowany między dwoma gatunkami – takimi jak człowiek i koń.

Nurt terapeutycznego jeździectwa i hipoterapii pojawił się  zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Kanadzie w 1960 r. z inicjatywy Północnego Stowarzyszenia Wspólnoty Jeżdżących Osób Niepełnosprawnych (North American Riding for the Handicapped Association (NARHA) ). W 1969 roku, w Ameryce Północnej Stowarzyszenie Wspólnoty Jeżdżących Osób) został stworzony w celu służenia jako organ doradczy jeździectwa w różnych grupach osób niepełnosprawnych w Stanach Zjednoczonych. NARHA posiada ustalone wytyczne i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, potwierdzone terapeutycznie przez  instruktorów jazdy konnej oraz ośrodki terapeutyczne. Dziś wielu terapeutów i specjalistów w zakresie leczenia zaburzeń odżywiania uznaje korzyści z wykorzystywania koni jako metody terapeutycznej i kieruje pacjentów do programów hipoterapii i jeździectwa. Terapia opiera się na pracy licencjonowanego terapeuty w zakresie hipoterapii oraz równie profesjonalnie dobranego konia – terapeuty. Wiele z tych działań prowadzone jest poza jazdą konną i obejmuje takie rzeczy jak karmienie, pielęgnacja, prowadzenie konia. Przez cały proces integracji i pracy z koniem, terapeuta i pacjent są w procesie sesji terapeutycznej. Omawiane są zachowania i wzorce oraz znaczenie poszczególnych emocji. Podstawowym celem tej formy terapii  jest wypracowywanie takich umiejętności  jak pewność siebie, odwaga, odpowiedzialność, samokontrola i zaufanie.

Elementy terapii

Unikalna forma więzi stworzonej  między pacjentem a koniem obejmuje wypracowywanie następujących  cech i wartości takich jak :

– Szacunek

– Odpowiedzialność

– Umiejętności komunikacyjne

– Pewność siebie

– Miłość

– Empatia

– Zaufanie

– Opanowanie

– Akceptacja

– Wzajemne zaufanie

Zastosowania terapii

Istnieje wiele konkretnych zastosowań hipoterapii. Stosuje się ją zarówno w leczeniu trudnej młodzieży jak i kobiet, mężczyzn i dzieci w związku z zaburzeniami psychicznymi. Istnieje wiele programów terapeutycznych, które mogą być wspomagające w zdrowieniu lub ku niemu prowadzące. Terapia ta jest wyjątkowa, ponieważ umożliwia pacjentom możliwość rozwijania samoświadomości, lepszych relacji i niewerbalnych umiejętności komunikacyjnych. Leczenie poprzez hipoterapię  jest również korzystne w procesie zdrowienia pacjentów z zaburzeniami odżywiania, ponieważ pozwala na wypracowanie bezwarunkowej akceptacji, co jest jednym z większych problemów w tych zaburzeniach. Chorzy na zaburzenia odżywiania, korzystający z hipoterapii mogą mieć większą możliwość przetwarzania trudnych emocji i wspomnień poprzez relację z koniem. Koń może również mieć ogromny wpływ na wypracowanie nowego, pozytywnego poczucia własnego ciała i własnego „ja”, które wcześniej było zaburzone i negatywne oraz skorelowane z niskim poczuciem własnej wartości.. Leczenie końmi okazało się być również  korzystne dla pacjentów cierpiących z powodu innych zaburzeń psychicznych i psychospołecznych, takich jak zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, trudności w zachowaniu i zespół stresu pourazowego.

Last Reviewed By: Jacquelyn Ekern, MS, LPC on April 25, 2012

Page last updated: June 12, 2012
Published on EatingDisorderHope.com

Autor: Barbara Kolczewska


Udostępnij:

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!