Paula Chibowska

psychoterapeuta

Paula Chibowska

Wykształcenie i doświadczenie

Jestem dyplomowaną psycholożką (ukończyłam studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym) oraz terapeutką w procesie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Wspieram drugiego człowieka w jego, możliwie wolnym od emocjonalnych i poznawczych ograniczeń, wyrażaniu siebie w świecie i relacjach.

Sięgam po metody, które mają rzetelne podstawy naukowe i odzwierciedlają moje wartości. Staram się łączyć terapię poznawczo-behawioralną z podejściem narracyjnym i egzystencjalnym oraz wiedzą z zakresu neuropsychologii i neurobiologii interpersonalnej. Bliskie są mi terapie kontekstualne, oparte na uważności i na współczuciu. Najczęściej korzystam z nurtu terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP).

Najważniejsze szkolenia

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, 4-letnie studia w AMiE (w trackie)
 • Kurs terapii traumy oparty o neurobiologię interpersonalną (w trakcie)
 • Szkolenie w zakresie pracy z lękiem – Lęk, którego nie czuję, nie może zostać zintegrowany
 • Szkolenie w zakresie pracy z wartościami – Życie, którym warto żyć, czyli o gabinetowej pracy z wartościami (ACT)
 • Szkolenie z interwencji kryzysowej – UK Health Security Agency
 • Szkolenie ACT on your eating habits! – University of Wolverhampton
 • Cykl wykładów w ramach Szkoły Emocji prowadzonej przez Magdalenę Kluszczyk
 • Cykl wykładów ACT-owa rewolucja prowadzonych przez Sabinę Sadecką
 • Pogłębiony kurs terapii ACT prowadzony przez Sabinę Sadecką
 • Szkolenie z psychoterapii opartej na analizie funkcjonalnej (FAP) – M. M. Skinta
 • Szkolenia i warsztaty organizowane przez „Uczę się ACT”

Jak pracuję z pacjentami?

Ideą, która mi przyświeca, jest pomoc w odnajdywaniu autentyczności i wolności wewnętrznej w świecie, w którym często jest ona ograniczana. Za każdą trudnością, każdym objawem, czy diagnozą kryje się człowiek – na nim (z nim) skupiam się w swojej pracy.
Staram się być taką terapeutką, do której sama chciałabym zgłosić się po pomoc.

Zawód, który wybrałam należy do uprzywilejowanych – dbam o standardy etyczne swojej pracy, ciągle się edukuję, swoją pracę poddaję superwizji.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!