Patrycja Nowakowska

psychoterapeuta, seksuolog, psychotraumatolog

Patrycja Nowakowska

Wykształcenie i doświadczenie

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam szkolenie z zakresu psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku we współpracy z Instytutem Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym – Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. 

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysów i zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń seksualnych, a także z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz wychowujących się w rodzinach zastępczych i z młodzieżą w placówkach resocjalizacyjnych.

Obecnie pracuję z młodzieżą od 13 roku życia oraz z osobami dorosłych zmierzającymi się z problemami natury psychicznej oraz seksualnej. 

Najważniejsze szkolenia

  • 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim
  • 2-letnie studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS
  • Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym
  • Szkolenie z zakresu psychotraumatologii praktycznej w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku
  • Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I stopień), CTSR 
  • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania, Pracownia RTZ
  • Szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej

Jak pracuję z pacjentami?

W kontakcie z drugim człowiekiem ważnym jest dla mnie stworzenie atmosfery bezpieczeństwa oraz zaufania. Udzielając pomocy, kieruję się szacunkiem i uważnością na potrzeby drugiego człowieka oraz zaangażowaniem we wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów. 

Dbam o to, aby wciąż podnosić swoje kwalifikacje i nieustannie się rozwijać poprzez uczestnictwo w kolejnych kursach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. 

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!