Mariola Kłosowska

psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

pracuje z młodzieżą i dorosłymi

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Mariola Kłosowska. Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia w akredytowanej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. W roku 2016 ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalizacja kliniczna osób dorosłych).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradni Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Prowadziłam psychoterapię indywidualną dzieci oraz młodzieży z diagnozą m.in zaburzeń  nastroju, zaburzeń lękowych, ADHD czy nieprawidłowo kształtującą się osobowością oraz konsultacje z rodzicami.

W ramach kilkumiesięcznego stażu w roli koterapeutki współprowadziłam grupową terapię schematów dla dorosłych pacjentów z zaburzeniami osobowości Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Przez kilka lat związana byłam z polsko-niemieckim projektem pedagogicznym, w którym w roli psychologa wspierałam wychowanków projektu oraz rodziny zastępcze. Moimi głównymi zadaniami w projekcie były interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne oraz psychoedukacja.

W trakcie studiów brałam udział w programie badawczym dotyczącym funkcjonowania rodzin dzieci urodzonych przedwcześnie w okresie okołoporodowym oraz projekcie badającym stosowanie się do zaleceń medycznych przez pacjentów z chorobami reumatycznymi. Byłam również wolontariuszką w Centrum Samopomocy “Przyjazna Dłoń” i Klubie Samopomocy, które mają na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób, które w trakcie swojego życia doświadczyły kryzysu psychicznego.

Najważniejsze szkolenia

  • 4-letnie szkolenie w akredytowanej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
  • Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej
  • Tajemnice okaleczonego soma i psyche-zachowania autoagresywne. Kompleksowy model pomocy.
  • Pacjent z zespołem zaburzeń więzi i traumatyzującym doświadczeniem różnych nadużyć- postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne na etapie konsultacji i leczenia.

Jak pracuję z pacjentami?

Pracując z pacjentami kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Wykorzystuję aktualną wiedzę dotyczącą leczenia zaburzeń psychicznych, zgodnie z rekomendacjami NICE . Moja praca poddawana jest regularnej superwizji.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!