Kaja Kowalska-Kryś

psychoterapeutka systemowa

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Kaja Kowalska-Kryś. Jestem psychologiem, interwentem kryzysowym oraz psychoterapeutą pracującym w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz w nurcie Terapii Systemowej.

Ukończyłam szkolenie zaawansowane i uzyskałam certyfikat II stopnia TSR w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie. Ukończyłam również kurs zaawansowany psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem nadzwyczajnym. W 2009r. ukończyłam studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Diagnoza Kliniczna i Psychoterapia. Wiedzę z zakresu interwencji kryzysowej poszezrzałam kończąc certyfikowane szkolenie zorganizowanym przez Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, rodzin i grupowej oraz interwencji kryzysowej zdobywałam pracując m.in. we Wrocławskim Centrum Terapii, Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej Alter Ego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Neuropsychoatrii Neuromed. Pracuję głównie z młodzieżą oraz osobami dorosłymi: chcącymi wprowadzić zmiany w swoim życiu, doświadczającymi sytuacji kryzysowych, będącymi w trakcie rozstania, rozwodu, doświadczającymi lęku i depresji, trudności w funkcjonowaniu czy długotrwałego stresu oraz osobami mającymi niską samoocenę jak również małżenstwami oraz rodzinami potrzebującymi wsparcia we wprowadzaniu zmian w ich życiu.
Szczególne miejsce w moim życiu zawodowym zajmują osoby borykające się z tematem zaburzeń odżywiania oraz ich rodziny. 

Najważniejsze szkolenia

  • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany, Centrum Podejścia
  • Skoncentrowanego Na Rozwiązaniach, prowadzący: Tomasz Świtek
  • Systemowy coaching dla rodziców – metody w pracy z rodzicami. WTTS prowadzący : Andreas Wahlster
  • Intensywny kurs interwencji kryzysowej, Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN, prowadzący: Mirosław Madejski, Wojciech Szlagura
  • Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania, Fundacja Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania.
  • EMDR- szkolenie podstawowe ,Fundacja Vitamelius

Jak pracuję z pacjentami?

W mojej pracy kieruję się kodeksem etycznym, dbając tym samym o komfort relacji terapeutycznej opartej na szacunku, zaufaniu i uważności. Towarzyszę klientowi w zmianie, którą rozumiem jako asystowanie w przejściu drogi pomiędzy tym co aktualnie trudne i niechciane do tego co bardziej preferowane i potrzebne.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!