Aleksandra Forycka

psycholog, psychoterapeutka uzależnień

Aleksandra Forycka

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Aleksandra Forycka. Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim i to właśnie w Łodzi zaczęłam zbierać swoje pierwsze doświadczenia w pracy zawodowej, m. in. na oddziale ogólnopsychiatrycznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, w Centrum Praw Kobiet oraz w placówkach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Pracowałam również w punktach konsultacyjnych na terenie województwa łódzkiego, udzielając wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, uzależnionym, a także prowadząc warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Od 2017 roku jestem związana z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu, gdzie realizowałam staż, asystowałam podczas warsztatów realizowanych w ramach Projektu Rozwiązania Istnieją, a także ukończyłam Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania. 

Na co dzień pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień, gdzie prowadzę terapię dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. W łódzkim oddziale Ogólnopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania towarzyszę osobom cierpiącym na zaburzenia odżywiania w podjęciu ich pierwszego kroku ku zmianie, przeprowadzając konsultacje wstępne oraz konsultacje dla bliskich.

Najważniejsze szkolenia

  • Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania prowadzone przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania we Wrocławiu
  • Studium Terapii Uzależnień organizowane przez Szkołę Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE BROK
  • Szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych realizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Jak pracuję z pacjentami?

W swojej pracy spotykam się z osobami będącymi na różnych etapach gotowości do zmiany. Moim zadaniem jest towarzyszyć im w tym procesie. Poprzez uważne słuchanie, okazywanie zrozumienia i akceptacji staram się tworzyć drugiemu człowiekowi przestrzeń do odkrywania jego zasobów, a także rozwijania umiejętności przezwyciężania przeszkód. 

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!