Agnieszka Kilian – Matuszak

psychoterapeutka poznawczo behawioralna

Agnieszka Kilian – Matuszak

Wykształcenie i doświadczenie

Nazywam się Agnieszka Kilian – Matuszak. Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie
4-letniego szkolenia, w rekomendowanej przez PTTPB Szkole Psychoterapii Crescentia we Wrocławiu, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, oraz pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Racjonalnej Terapii Zachowań.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i kursach dotyczących psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży. Koncentruję się min. na zaburzeniach nastroju w tym zaburzeniach lękowych, zaburzeniach odżywiania oraz na pracy z doświadczeniem straty. Współpracuję z osobami z niską samooceną, problemami z komunikacją lub intymnością w relacji.

Z osobami z nabytymi nieadaptacyjnymi schematami poznawczymi, które nie pozwalają realizować im ważnych celów w życiu, oraz utrudniają wchodzenie w relację lub utrzymywanie relacji na satysfakcjonującym poziomie. Pomagam je identyfikować, co umożliwia rozpoznanie dysfunkcyjnych sposobów postrzegania rzeczywistości i wzorców zachowań co pozwala pacjentom lepiej rozumieć przeżywane emocje, oraz podejmowane przez nich działania.

Obecnie dodatkowo poszerzam swoją wiedzę terapeutyczną szkoląc się w Studium Terapii Zaburzeń Odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania.

Doświadczenie zawodowe nabywałam min. pracując jako psycholog-wolontariusz na oddziale chemioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, oraz w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. Następnie w Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu, oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie we Wronińcu, gdzie do głównych moich zadań należała diagnoza psychologiczna, psychoedukacja, oraz oddziaływania terapeutyczne w postaci terapii indywidualnej oraz warsztatów grupowych. Współpracując z firmą świadczącą usługi opiekuńcze dla osób starszych dotkniętych chorobą neurodegeneracyjną prowadziłam program „Opieki w Polsce”, w zakresie którego zajmowałam się min. wczesną diagnozą zaburzeń wieku starczego, psychoedukacją, interwencją kryzysową, oraz wsparciem psychologicznym seniorów i ich opiekunów.

W ramach projektu „Niewidzialne rany” prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, oraz szkolenia z obszaru samouszkodzeń i depresji wieku młodzieńczego. Współpracując z placówkami oświatowymi prowadziłam min. konsultacje psychologiczne, oraz terapię indywidualną z adolescentami samo okaleczającymi się.
Obecnie zdobywam doświadczenie terapeutyczne współpracując min z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania,  Centrum Pomocy Profesjonalnej NZOZ (w ramach realizacji programu wsparcia pracowników dużych korporacji Employee Assistance Programs), Centrum Zdrowia Psychicznego Plus, CBT MED Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, oraz Centrum Zdrowia Psychicznego Dworska Clinic.
Pracowałam również indywidualnie z seniorami w zakresie wczesnej diagnozy chorób neurodegeneracyjnych, oraz terapii funkcji poznawczych wspierając proces rehabilitacji osób po udarach.

 

Najważniejsze szkolenia

  • Pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Racjonalnej Terapii Zachowań
  • Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania

Jak pracuję z pacjentami?

W pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Cenię atmosferę wzajemnego szacunku, otwartości i akceptacji, która w moim odczuciu – stwarza przestrzeń do nawiązania bezpiecznej relacji z klientem/pacjentem.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Bądź na bieżąco i dołącz do newslettera!